Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3673 4f8a
Reposted fromlora lora viamaraskowa maraskowa
3684 dc00
Reposted fromakukugrucha akukugrucha viamaraskowa maraskowa
Sponsored post
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
3871 a52f

toinfinityandbeyonce:

beep beep motherfuckers

Reposted frombwana bwana viamaraskowa maraskowa
4283 2c81
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamaraskowa maraskowa
Podziwiała go i była strasznie o niego zazdrosna. Chciała go mieć tylko dla siebie. Chciała, żeby żadna kobieta nie poznała go bliżej i nie dowiedziała się, jaki jest. Czuła, że każda, która go pozna, także zechce mieć go tylko dla siebie.
— "Zespoły napięć" J.L.Wiśniewski
Reposted fromcountingme countingme viacouples couples
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś "równie dobrego" albo czegoś "lepszego". Po prostu nie można.
— "Zespoły napięć" J.L.Wiśniewski
Reposted fromcountingme countingme viacouples couples
1286 9a05
Reposted fromKubitsky Kubitsky viamaraskowa maraskowa
0694 4792
Współcześnie wyróżnia się ponad osiemset różnych reakcji uważanych za lękowe lub spokrewnione z lękiem.
— Stanisław Siek "Struktura i formowanie osobowości"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viacytaty cytaty
8017 9710
Reposted frompauliecho pauliecho viamaraskowa maraskowa
3747 1aa5
Reposted fromnfading nfading viamaraskowa maraskowa
8706 e289
Reposted fromcountingme countingme viamaraskowa maraskowa
2707 dfb2
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze viamaraskowa maraskowa
3017 ae06
Reposted fromperseweracje perseweracje viamaraskowa maraskowa
7983 bd0d 500
Some men just want to watch the world burn....
Reposted fromPittPossum PittPossum viamaraskowa maraskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...